Koncert w Domu Benczura

Twórcy oper narodowych---Erkel i Moniuszko


13.01.2019 r  uczestniczyłam w pięknym koncercie który odbył się w salonie muzycznym w Domu Benczura.Młodzi artyści operowi z Węgier i z Polski wykonali arie z oper St. Moniuszki i F.Erkela.
Organizatorem była Fundacja Artystyczna Preludium,której przewodniczy Tomasz Klara Kinga,natomiast finansowała Fundacja W.Felczaka.
Chór św. Kingi otrzymał zaproszenie od artystki operowej Karoliny Sochy,która gościnnie występuje z chórem na koncertach.
Rok 2019 został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i UNESCO Rokiem St.Moniuszki.
W tym roku przypada 200-setna rocznica urodzin kompozytora, dyrygenta, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie oraz twórcy polskiej opery narodowej Halki.
Koncert składał się z 2 części - pierwsza poświęcona była twórczości St. Moniuszki, 2 druga zaś F.Erkelowi.
Arie z oper obu kompozytorów wykonali  polskie artystki K.Socha i A.Szerocka oraz młodzi artyści operowi węgierscy O.Ambrus, D.Blazso, Zs.Bodi i B.Turpinszky.
P.Mezei a moderatorem była artystka operowa G. Sudar.
Uczestniczył chór dziecięcy ze szkoły  podstawowej muzycznej z Szentendre, który zaśpiewał pieśni Erkela.
Na zakończenie artyści zrobili pamiątkowe zdjęcie,
Było nam bardzo miło ,że Węgrzy uczcili St Moniuszko dając wyraz pamięci o nim i stawiając go w rzędzie na równi z F.Erkielem.
Jak nas poinformowała kurator koncertu w lutym z tym programem  będą   występować w Krakowie i w Bydgoszczy.

Copyright © ulko.hu 2009-2015 Polski Samorząd Narodowościowy w Ujpeszcie - Újpesti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat. All right Reserve.
Design by : Prifi.